Välj en sida

CoCreate

Gemenskap, kreativitet och ett och hållbart arbetsliv

CoCreate är en närodlad innovationshubb för ett hållbart arbetsliv.

Grunden i CoCreate är vårt community, digital infrastruktur och människorna som finns här. Communityt är en delningsekonomi där vi delar på kostnaderna och tillsammans skapar lärande, samarbeten, arbetsglädje och affärsutveckling.

Alla CoCreators driver eller jobbar på företag som aktivt har tagit ställning för ett hållbart arbetsliv. Företagen mäter inte framgång i bara debiteringsgrad eller lönsamhet utan i lärande och samskapande. Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva – och vi vill ha roligt när vi gör det.

På CoCreate finns många års samlad erfarenhet av affärs- och produktutveckling, marknadsföring & kommunikation, ledarskap, HR, rekrytering och ägar- & organisationsfrågor och mycket mer. Vissa skulle kalla CoCreate för en inkubator, men vi sätter mer fokus på lärande och innovation. 

Om detta triggar något hos dig vill vi gärna bjuda in dig på en kopp kaffe och lära känna dig så klart.

CoCreate Consulting

Vi tror att vi blir starkare tillsammans. Flera av oss har uppdrag för samma kunder, men oftast inom olika områden. Ibland gör vi även uppdrag tillsammans. Det tycker vi är extra roligt.

De flesta av våra CoCreator’s kunder är små och medelstora företag där vi stöttar med rådgivning, operativa insatser och utbildning utifrån en metodik med korta insatser för en varaktig effekt.

Det händer att vi får frågor från våra kunder om uppdrag inom områden som ingen CoCreator arbetar med. Då vänder vi oss till vårt nätverk och hittar väldigt ofta rätt person där.

Om inte CoCreate Community är rätt för dig hoppas vi att du hör av dig ändå så delar vi gärna med oss av vårt nätverk och de möjligheter till uppdrag som vi känner till där.

Vi skapar CoCreate

CoCreate drivs av Johan Norrfjärd och Fredrik Hörlyk. Vi är båda är Flodabor och har arbetat i en tillväxtorienterad teknikindustri de senaste 20 åren, men har valt att gå en ny väg. Vi är övertygade om att livet är mer än debiteringsgrad och långa dagar på ett kontor. Johan har en bakgrund inom HR och har arbetat som chef och ledare under många år. Fredrik har bakgrund som civilingenjör och affärsutvecklare med chefsroller på olika nivåer inom olika branscher. Johan och Fredrik har båda jobbat ideellt inom organisationer med samhällsnytta och demokratiska styrsystem.

Tillsammans vill vi ge perspektiv på företagande och vad ett hållbart arbetsliv egentligen kan vara. Därför samskapar vi CoCreate tillsammans.

logga Bridget
Recreatio logga