Välj en sida

CoCreate

Gemenskap, kreativitet och ett och hållbart arbetsliv

CoCreate är en innovationshubb för ett hållbart arbetsliv.

På CoCreate vill vi ge perspektiv på företagande. Genom våra uppdrag, vårt nätverk och samarbeten med olika högskolor och universitet utforskar CoCreators i vad ett hållbart arbetsliv egentligen kan vara.

Grunden i vårt arbete är vårt community, digital infrastruktur och människorna som finns här. Tillsammans skapar vi CoCreators lärande, samarbeten, arbetsglädje och affärsutveckling  – ett Community for learning & development.

CoCreate finns över hela Sverige och här samlas många års erfarenhet av affärs- och produktutveckling, marknadsföring & kommunikation, ledarskap, HR, rekrytering och ägar- & organisationsfrågor och mycket mer.

Alla CoCreators driver eller jobbar på företag som reflekterar aktivt över vad ett hållbart arbetsliv är. Vi mäter inte framgång i bara debiteringsgrad eller lönsamhet utan i lärande och samskapande. Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva – och vi vill ha roligt när vi gör det.

Här kan du läsa mer om oss CoCreators!

Community for Learning & Development

Alla CoCreators bjuds in till lärandeforum och samtal på regelbunden basis. De får även marknadsföring och en tydlig nätnärvaro genom våra kanaler och vi stöttar både med hjälp i uppdrag och till nya uppdrag. Som CoCreator har du också tillgång tillvårt digitala community för bollplank och rådgivning. Vi är övertygade om att de som ger kommer att få mer tillbaka!

De flesta CoCreator’s kunder är små och medelstora företag där vi stöttar med rådgivning, operativa insatser och utbildning utifrån en metodik med korta insatser för en varaktig effekt. Flera av oss har uppdrag för samma kunder, men oftast inom olika områden. Ibland gör vi även uppdrag tillsammans. Det tycker vi är extra roligt.

Det händer så klart att vi får frågor från våra kunder om uppdrag inom områden som ingen CoCreator arbetar med. Då vänder vi oss till vårt nätverk och hittar väldigt ofta rätt person där.

Vill du också bli en del av CoCreate? Hör av dig så möts vi för ett samtal!

Vi skapar CoCreate

CoCreate drivs av Johan Norrfjärd och Fredrik Hörlyk. Vi bor båda i Floda utanför Göteborg och har arbetat i en tillväxtorienterad teknikindustri de senaste 20 åren, men har valt att gå en ny väg. Vi är övertygade om att livet är mer än debiteringsgrad och långa dagar på ett kontor. Johan har en bakgrund inom HR och har arbetat som chef och ledare under många år. Fredrik har bakgrund som civilingenjör och affärsutvecklare med chefsroller på olika nivåer inom olika branscher. Johan och Fredrik har båda jobbat ideellt inom organisationer med samhällsnytta och demokratiska styrsystem.

Tillsammans vill vi ge perspektiv på företagande och vad ett hållbart arbetsliv egentligen kan vara. Därför samskapar vi CoCreate tillsammans.

logga Bridget
Recreatio logga