Välj en sida

Niklas Lundquist

”Det handlar om att nå resultat”

HR är ett kraftfullt affärsnära stöd med fokus på hur medarbetares insatser bäst omsätts till resultat. Jag kan bistå med rådgivning alternativt driva och utveckla hela processer. Tillsammans tar vi ut riktningen – jag ser till att det händer.

Mitt bidrag

Utveckla ledare

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig och ibland måste man som ledare ta tag i obekväma situationer. Helst innan det går helt över styr. Då kan det vara skönt att förbereda sig tillsammans med någon som kan och vågar ställa kritiska frågor och som av erfarenhet vet hur olika utmaningar kan hanteras. Och som dessutom kan finnas till hands när du tar tag i det som känns tufft. Lite som den där kloka kompisen, fast på jobbet.

Utveckla medarbetare 

Att attrahera och välja rätt medarbetare är avgörande för att din verksamhet ska lyckas. Utveckla medarbetarna och teamet handlar i sin tur om att göra det som är bra ännu bättre. Att successivt höja lägstanivån – hos alla. Sen kan det ibland, trots noggrannhet vid rekrytering och insatser för att utveckla personer, vara bäst att gå skilda vägar. 

Förstår dina medarbetare vad det innebär att vara anställd? Ett aktivt medarbetarskap handlar om att ta ansvar för hur man själv bidrar till verksamheten och stämningen på arbetsplatsen. Insikten att vi är varandras arbetsmiljö kan ha stor effekt på exempelvis kundnöjdhet, effektivitet och sjukfrånvaro. Att hjälpa medarbetare förstå sin roll för affären har därför också en direkt påverkan på resultatet.

Optimera organisationen

”Varför gör dom inte bara som dom blivit tillsagda att göra?” Ofta beror det på att medlemmarna i arbetsgruppen tolkat uppgiften olika och helt enkelt har olika målbilder. Det kan också bero på att dina medarbetare har svårt att se hur de faktiskt bidrar till era mål. Kanske kan du som chef ha nytta av att någon hjälper er översätta företagets mål till medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter? Små förändringar i arbetssätt och beteende kan ge stora mätbara effekter på resultatet.

Niklas Lundquist

Jag är senior organisations- och ledarskapskonsult med erfarenhet från föränderliga branscher, företrädesvis tjänsteföretag inom service och turism.

Jag har en naturlig drivkraft att hjälpa andra. Det är en instinkt, eller passion om man så vill, som har följt mig som en röd tråd genom hela livet. Lägg till det en förmåga att snabbt se samband i en händelsekedja eller de logiska konsekvenserna av ett agerande så är det kanske inte så konstigt att jag ofta finner mig i den hjälpande och stöttande rollen. 

Numera bosatt i Åre har jag med mig erfarenheter från små familjeägda fåmansföretag, multinationella bolag med tiotusentals anställda, verksamheter inom offentlig sektor, statliga organisationer, företag som växer så det knakar, företag som måste dra ner och företag där det bara tuffar på. Helt säkert har jag stött på många av de utmaningar du som företagare ställs inför och kanske har jag rentav ett tips som kan hjälpa dig framåt. I stort eller smått. 

Hör gärna av dig till mig på niklas_lundquist@yahoo.com eller 070-602 46 25

Läs fler inlägg

Softskill

Softskill

Samarbete och relationer utmanas när komplexiteten och intensiteten ökar. Hur kan företag skapa förutsättningar för trygghet, engagemang, arbetsglädje och meningsfullhet samtidigt som lönsamhet och tillväxt skall utvecklas? Svaren finns ofta i relativt enkla insikter...

Naturtid

Naturtid

Naturtid är ett litet lokalt företag i Göteborgsområdet som arbetar med att öka naturintresset och kunskapen om naturens främjande kvalitéer. Det gör vi genom naturaktiviteter med stort personligt engagemang, fokus på det pedagogiska och med utgångspunkt i ett...

4CHANGE

4CHANGE

Alla ska ha en arbetsplats att längta till! Organisationer är som rotsystem där alla förgreningar hör ihop, är sammanflätade för att tillsammans skapar magi. Men det behövs näring och omtanke för att vi ska växa och kunna blomma och det är just detta jag vill hjälpa...