Välj en sida

Softskill

Samarbete och relationer utmanas när komplexiteten och intensiteten ökar. Hur kan företag skapa förutsättningar för trygghet, engagemang, arbetsglädje och meningsfullhet samtidigt som lönsamhet och tillväxt skall utvecklas? Svaren finns ofta i relativt enkla insikter som skiftar attityder och synsätt, vilket radikalt påverkar förhållningssätt och arbetssätt.

Softskill är en konsultbyrå som erbjuder utveckling av människor och företag, med specialisering på drivkrafter, hållbara samarbetsklimat och säljhantverk. Softskill omsätter insikter till praktisk nytta genom kundanpassade tjänster inom coaching, rådgivning, utbildning och förändringsstöd.

För Softskill är CoCreate ett sammanhang för samskapande, lärande och affärsutveckling. Det ger inspiration till hållbart arbetsliv som stärker vår gemensamma förmåga och är ett riktigt bra affärsnätverk som genererat flera nya kunduppdrag.

Fredrik Hörlyk, Softskill – Human & Business Development

Läs mer på softskill.se

Läs fler inlägg

Niklas Lundquist

Niklas Lundquist

”Det handlar om att nå resultat” HR är ett kraftfullt affärsnära stöd med fokus på hur medarbetares insatser bäst omsätts till resultat. Jag kan bistå med rådgivning alternativt driva och utveckla hela processer. Tillsammans tar vi ut riktningen - jag ser till...

Naturtid

Naturtid

Naturtid är ett litet lokalt företag i Göteborgsområdet som arbetar med att öka naturintresset och kunskapen om naturens främjande kvalitéer. Det gör vi genom naturaktiviteter med stort personligt engagemang, fokus på det pedagogiska och med utgångspunkt i ett...

4CHANGE

4CHANGE

Alla ska ha en arbetsplats att längta till! Organisationer är som rotsystem där alla förgreningar hör ihop, är sammanflätade för att tillsammans skapar magi. Men det behövs näring och omtanke för att vi ska växa och kunna blomma och det är just detta jag vill hjälpa...